Ağız Bakterilerinin Yüksek Tansiyonla İlişkisi

Amerikan Kardiyoloji Derneği’nin dergisi olan Journal of the American Heart Association’da yayınlanan yeni araştırmada, bazı ağız bakterileri ile menopoz sonrası kadınlarda hipertansiyon gelişimi ilişkilendirildi.
Geçmiş araştırmalar, diş eti hastalığı olan kişilerde, olmayanlara kıyasla kan basıncının daha yüksek olma eğilimini açıklasa da, araştırmacılar bu çalışmanın hastalık olmaksızın ağız bakterilerinin yüksek tansiyonla ilişkisi konusunu inceleyen ilk çalışma olduğunu belirtmektedir.
Araştırmada menapoz sonrası kadınların değerlendirilme nedeni, yüksek tansiyon görülme sıklığının yaşlı kadınlarda yaşlı erkeklere göre daha yüksek olmasıdır.
Araştırmacılar, 1.215 postmenopozal kadının (çalışma kaydında ortalama 63 yaşında, 1997 ve 2001 arasında) verilerini değerlendirdi. Kişilerin kan basıncı kaydedildi ve diş plağı örnekleri alındı.
Plaklarda diş eti hastalığına neden olabilen ve olmayan çeşitili bakteriler tespit edildi. Ağız bakterileri ile hipertansiyon arasında bir bağlantı olup olmadığını değerlendirmek için kişilerin ilaç kullanımı, tıbbi geçmişleri ve yaşam tarzı öyküleri de kaydedildi.
Değerlendirilen katılımcılarının yaklaşık %35’i (429 kişi), tansiyon ilacı kullanmayan 120 / 80 mm Hg altında normal kan basıncına sahipti. Katılımcıların yaklaşık %24’ü ilaç kullanmayan (306) hafif derecede yüksek tansiyon hastasıydı. Katılımcıların yaklaşık %40’ı (480) ilaç kullanan ileri derecede yüksek tansiyon hastasıydı.

Sonuçlar :
Araştırmacılar bu hastalardan alınan diş plağı örneklerinde 245 farklı bakteri türü tespit etti.
10 bakteri türü, %10 – %16 oranında ileri seviye yüksek tansiyon oluşma riski ile ilişkilendirildi.
5 bakteri türü, %9 – %18 oranında düşük seviyeli hipertansiyon riski ile ilişkilendirildi.
Bu sonuçlar, yüksek tansiyon gelişimini etkileyen demografik, klinik ve yaşam tarzı faktörleri (yaşlılık, yüksek kolesterol tedavisi, beslenme ve sigara alışkanlığı) dikkate alındıktan sonra bile tutarlıydı.
Çalışmanın başında hipertansiyonu olmayan veya hipertansiyon tedavisi görmeyen kadınların yaklaşık üçte birine, ortalama 10 yıllık takip sonunda yüksek tansiyon tanısı kondu.
Araştırmacıların açıkladığı sonuca göre, periodontal hastalık ve hipertansiyon özellikle yaşlı erişkinlerde yaygındır.

Ağız bakterileri ile hipertansiyon oluşma riski arasında bu araştırmadaki ilinti sonucu, ağız bakımı yüksek tansiyonun önlenmesine katkıda bulunabilir.

Kaynaklar :

Science Daily

Journal of the American Heart Association

100 views

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.