Diş ve Ağız Bakımı

” Size buracıkta dikkate değer bir misal arzedeyim:

Bir çocuk tanıdım ki mektepte hocası ona bir diş fırçası alıp dişlerini temizlemesini tavsiye etmiş. Çocuk bir fırça alıp eve götürmüş. Fakat annesinin şu itirazı ile karşılaşmış : “Oğlum ! Bu kadar şıklığa neden lüzum görüyorsun ? ! Sen henüz evlenme çağında değilsin ; bu gibi tuvaletlere şimdi ne lüzum var ? “ bu zavallı anne, dişlerini temizlemeği bir fantezi iş zannediyormuş.

Bu çocuğa sorduk : “Sizin evde kimse dişlerini fırçalamaz mı ? “ , “ Hayır “ dedi, “ büyük kardeşim yemek yedikten sonra tatlı ve lezzetli yemeğin ve kahvenin lezzetini ağzından gidermemek için fırça kullanmağa aleyhtardır “.

Bu çocuk nihayet , fırçasını bisikletinin zincirlerini temizlemesi için ağabeysine vermeğe mecbur olmuş. Bu ailenin içtimai mevkii de oldukça yüksektir. “

 

 

Yukarıdaki hikaye Türk Diş Hekimliği’nin büyük hocalarından Prof. Dr. Suat İsmail Gürkan’ın 1933 yılına ait “ Diş Hakkında Konferanslar “ kitabından alıntıdır ( sayfa 25 ).

Arnavutköy Kız Koleji, Erenköy Kız Lisesi, Gedikpaşa Amerikan Mektebi, Bağbaşı Amerikan Lisesi ve birçok okulda verdiği konferansları ile İstanbul Radyosunda  yaptığı programlarını bu kitapta toplamıştır.

Kitabın Önsöz’ü :

“ Diş bakımı ve hıfzıssıhhasının lüzum ve ehemniyeti gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Dünyanın bütün medeni memleketlerinde yetişecek nesiller mektep sıralarından itibaren bu hususta tenvir ve teçhiz edilmektedir.

Memleketimizde zamanımıza kadar layık olduğu ehemmiyetle itibar nazarına alınmamış olduğu muhakkak olan bu mesele halkı ve münevverleri ikaz etmek vazifesinin biz diş tabiplerine terettüp ettiğini düşündüm. Ve senelerden beri yevmi gazetelerde neşriyat yaptım ve mekteplere içtima mahallerinde konferanslar verdim “ ifadelerinden oluşmaktadır.

Bu vesile ile kendisini rahmetle yad etmekteyiz.

1933 yılında diş ve ağız bakımı konusunda ülkemizin durumu bu şekilde anlatılmaktadır. Geçen 87 yıl sonunda üzülerek belirtmek gerekir ki, bu konuda çok büyük gelişme sağlanamamış, hedeflenen düzeye ulaşılamamıştır.

Diş ve ağız sağlığı, genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçası olduğu gibi kişisel diş ve ağız bakımı medeniyet göstergesidir.

Bu sebeple kişisel diş ve ağız bakımı ihmal edilmemelidir. Dişler fırça, macun, diş ipi, diş arası fırçası, ağız gargaraları ile günde iki kez temizlenmelidir. Yılda bir kez de olsa diş hekimine kontrol muayenesi yaptırılmalıdır.

130 views

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.