Periodontitis Alzheimer İlişkisi

Diş estetiği ve çiğneme fonksiyonu açısından önem verilen diş ve ağız sağlığı, genel vücut sağlığının da ayrılmaz bir parçası ve etkileyicisidir. Son yıllarda yapılan birçok bilimsel çalışma bu konuyu netleştirmektedir.

Chicago  Illinois Üniversitesi’nde  yeni yapılan bir araştırmaya göre,  Periodontal  hastalıklara neden olan  bakterilere uzun süre maruz kalma, Alzheimer hastalığının insanlardaki etkilerine benzer,  farelerde beyin nöronlarının iltihaplanmasına ve erimesine neden olmaktadır.

Bu araştırmadaki  bulgular, yaygın fakat önlenebilen diş eti iltihabı olan periodontal hastalığın, tedavisi olmayan Alzheimer’ın bir başlatıcısı olabileceğini düşündürmektedir.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, diş eti hastalıklarının alzheimer için başlatıcı rol oynayabildiğini göstermektedir

UIC Dişhekimliği Koleji’nde diş eti hastalıkları profesörü olan bu çalışmanın yazarı Keiko Watanabe  “Diğer çalışmalar periodontitis ve bilişsel bozukluk arasında yakın bir ilişki olduğunu göstermiştir, ancak bu araştırma periodontal hastalık bakterilerine maruz kalmanın Alzheimer hastalarında bulunan nöropatolojinin gelişimini hızlandıran senil plakların oluşumu ile sonuçlandığını gösteren ilk çalışmadır” açıklamasında bulunmuştur.  “Bu büyük bir sürprizdi” diyen  Watanabe. “Diş eti hastalığı ve buna neden olan bakterilerin beyinde bu kadar çok etkiye sahip olmasını beklemiyorduk ” ifadelerini kullanmıştır.

Bakterilerin beyin sağlığı üzerindeki etkisini incelemek için Watanabe ve arkadaşları, periodontal hastalığa sahip 10 yabani fare ile, 10 sağlıklı fareyi  22 hafta boyunca incelemiş ve karşılaştırmışlardır. Diş eti hastalığına sahip  ve kronik olarak bakterilere maruz kalan farelerde,  Alzheimer hastalarının beyin dokusunda bulunan birikmiş amiloid beta – senil plağın önemli ölçüde yüksek miktarlarda olduğunu bulmuşlardır. Hastalıklı farelerde  ayrıca dejenerasyon nedeniyle daha fazla beyin iltihabı ve daha az sağlam nöron olduğu bulunmuştur.

Araştırmacılar bulguların güçlü olduğunu  çünkü bu deneylerde hastalıkları rahat tespit etmek için kullanılan genetiği değiştirilmiş kobaylar değil, yabani  fareler kullandıklarını belirtmişlerdir.  Yapılan açıklamada “Yabani tip bir farelerin kullanılması çalışmamıza güç kattı çünkü bu fareler hastalığı geliştirmek için hazırlanmamıştı. Bu durum periodontal bakterilerin Alzheimer  gelişimini  başlatabileceğine dair bulgularımıza ek destek veriyor” denilmiştir.

Diş ve ağız sağlığı, genel vücut sağlığının ayrılmaz bir parçası ve etkileyicisidir

Bulgular bu araştırmayı yapan bilimsel topluluk için önemli olmakla beraber,  Watanabe herkes için dersler olduğunu belirtmiş, ” Ağız hijyeni, ağız dışında meydana gelen hastalıklar dahil olmak üzere, birçok hastalığın önemli bir belirleyicisidir,  insanlar ağız sağlığını ciddiye alarak kişisel sağlıkları için çok şey yapabilirler ” açıklamasında bulunmuştur.

 

 

 

Kaynak : ScienceDaily

202 views

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.