Devital / Tek Diş Beyazlatma ( Walking Bleaching )

Diş estetiği tedavisi gereken durumlardan biri de istenmeyen diş renklenmeleridir. Dişlerin tek olarak renklendiği durumlar vardır ve bu durumlarda dişe devital diş beyazlatma uygulanır.

Canlılığını yitirmiş ( devital ) veya büyük dolguya sahip dişlerde, yıllarla beraber renk koyulaşması olabilir

Termokatalitik bleaching veya walking bleaching adı verilen iki yöntemle yapılan devital bleaching ile tek bir diş beyazlatılabilir.
Dişlerin tek olarak renklenme nedenleri travma, diş tedavilerinde kullanılan amalgam, iyotlu solüsyonlar, çinko oksit öjenol benzeri maddeler, bazı sistemik hastalıklar olmak üzere kullanılan bazı ilaçlar ve özellikle kanal tedavisi sonrasında oluşan renklenmelerdir.

Tek diş beyazlatması sonrası üst ön dişte görülen renk açılması

Bleaching yani diş beyazlatma uygulamasında kullanılan başlıca maddeler hidrojen peroksit, karbamid peroksit ve sodyum perborattır. Günümüzde birçok firma beyazlatma ürünlerinde %10 ile %35 arasında farklı konsantrasyonda karbamid peroksit kullanmaktadır. Canlılığını yitirmiş devital tabir edilen dişlerde % 30 sodyum perborat ve % 35 hidrojen peroksit solüsyonları tek veya birlikte kullanılarak beyazlatma yapılabilir.
Devital beyazlatma özellikle kanal tedavisi görmüş dişlerde veya travma sonucu oluşan diş özündeki kanamanın dişin rengini zamanla koyulaştırması ve dişin canlılığını yitirmesi sebebiyle gerekir.
* Devital beyazlatmada öncelikle beyazlatılacak dişin kanal tedavi kalitesi klinik ve radyografik muayene ile teyit edilir.
* Gerekirse dişin beyazlatma öncesi fotoğrafı çekilir.
* Dişler üzerindeki plak ve taşlar temizlenir
* Dişin arka tarafına beyazlatıcı malzemenin yerleştirilmesi için yuva açılır.
* Bu bölgedeki ölü diş özü yani pulpa dokusu, eski ve renklenmiş dolgu malzemeleri temizlenir. Yuva hazırlandıktan sonra hâlâ bu tip kalıntılar varsa diş %1 ~ 3 ‘lük sodyum hipoklorit solüsyonu ile yıkanır ve temizlenir.
* Dişin içine beyazlatıcı madde yerleştirilir. Bu madde diş eti hizasından 1~2 mm yukarıda kalmalıdır ki sızıntı olursa diş eti ve çene kemiğinin içine doğru değil, ağız boşluğuna dağılsın.
* Diş beyazlatma maddesinin üzeri 2 mm kalınlığında sızdırmaz bir geçici dolgu maddesi ile kapatılır.
* 3 ile 7 gün beklenir ve bu arada kontrol yapılabilir. Hastanın ağrı veya sızısı olması durumunda dişhekimini araması gerekmektedir.
* Renklenmiş diş yandaki dişlerle eşit renge ulaşıncaya kadar 1 veya 2 seans bu tedavi yenilenebilir.
* Bu süre içerisinde yapılan ağız içi ve radyografik kontrollerle, beyazlatma maddesinin sızıntı yapıp, dişin etrafındaki çene kemiğine zarar vermediği mutlaka tespit edilmelidir.
Bu yöntem walking bleaching olarak adlandırılır. Termokalalitik yöntem daha az tercih edilmekle birlikte bu yönteme çok benzemekte ve dişe yerleştirilen beyazlatma materyali ısı ile aktive edilmektedir.
Diş estetiği tedavisi uygulamalarında önemli bir yeri olan bu tedaviye başlamadan önce, tüm bu işlemlere rağmen diş renginde yeterince hatta hiç beyazlama olmayabileceği hastaya hatırlatılmalıdır.

1.112 views

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.