Diş Estetiği Tedavisi İçin Hekim ve Hasta Uyumu

Tüm insanlar sağlıklı ve estetik dişlere sahip olmak isterler. Birçok kişi bu istek doğrultusunda dişhekimi korkusuna rağmen diş estetiği tedavisi yaptırmayı göze almaktadır. Diş estetiği tedavisi için hekim ve hasta uyumu , tedavide başarıya ulaşılması için başta sağlanması gereken bir durumdur.

Estetiğin adı ve formülü çok kesin ve net bir çizgiyle ortaya konulamaz. Görece, yani kişiden kişiye, hatta toplumdan topluma göre değişen bir kavramdır estetik. Kime göre, neye göre estetik sorusu sorulabilse de , bazen kalıpların dışına çıkan beğeniler de görülebilmektedir.

Kimine göre son derece ilginç hatta itici gelen görünüm, bazı kişilere göre estetik bulunabilir

Bu duruma paralel olarak estetik diş veya estetik gülüş anlayışı da değişken olabilir. Kimi insana göre kendi dişlerinin hafif çapraşık olan doğal duruşu estetiktir, kimine göre ise bembeyaz kocaman ve yanyana dümdüz sıralanmış dişler estetik görünür. Bazı toplumlarda altın diş kaplamaları göze hoş gelirken, bazılarında ise seyrek, aralarında boşluklar olan dişler estetik ve değerli bulunur.

Bazı toplumlarda altın kaplama dişler estetik bulunmakta ve statü sembolü olarak kabul edilmektedir

Diş estetiği için kendi dişlerini çektirip,  porselen kaplama protez dişler yaptırmak isteyen ve hatta yaptıran insanlar vardır. Unutulmaması gereken, bu tip tedavilerin sonucunda ortaya çıkan durumun birçok kez geri dönüşü olmamasıdır.

 

Böyle olumsuzluklarla karşılaşılmaması için, diş estetiği tedavisi yaptırmak isteyen kişiler en başta doğru karar vermelidir. Kişiler, tedaviye başlanmadan önce var olandan daha estetik görünümlü dişlere ihtiyacı olduğu konusuna kesinlikle emin olmalıdır. Bu konudaki beklentilerini ve taleplerini dişhekimine doğru şekilde anlatabilmelidir.
Dişhekimi, bu konuda neler yapabileceğine iyi karar vermeli, öncelikle hastaya doğal yapıyı en üst seviyede koruyarak uygulanabilecek tedavi seçeneklerini sunmalıdır.
Tedavi sonucunda yapılamayacak veya yapılsa dahi başarısızlığı başta öngörülebilen işlemler, talep edilse bile uygulanmamalıdır. Başta verilen ve tedavi bitiminde hastanın beklentilerini karşılayamayacak sözlerin, tedavi bitiminde hekime ve hastaya mutsuzluk getirmesi kaçınılmazdır.

Hastalar beklentilerini, dişhekimleri de yapılabilecekleri doğru şekilde birbirlerine aktarabilirse, başarıya daha kolay ulaşılabilir

Bu sebeple hasta ile dişhekimi uyumu ve diş estetiği tedavisi planının olabildiğince birlikte kararlaştırılması, başarılı sonuçlar için gereken ilk adımdır.

202 views

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.